Allround Haaksbergen Plaagdier Beheersing

Kwaliteit staat voorop

Allround Haaksbergen Plaagdierbeheersing:

Allround Haaksbergen plaagdierbeheersing is een bedrijf voor wering, preventie en bestrijding van plaagdieren / ongedierte

Allround Haaksbergen plaagdierbeheersing kan bouwen op een jaren lange ervaring in het beheersen en bestrijden van ongedierte. Verder hebben we een bouwtechnische achtergrond.

Als u last van plaagdieren / ongedierte heeft en u vraagt ons om deze te weren / bestrijden zullen we eerst met u gaan kijken wat er precies aan de hand is en hoe we dit kunnen aanpakken. Er wordt een zogenaamde risico analyse opgesteld waarbij wordt gekeken wat het risico is voor dier en mens, wat het betekend voor de omgeving en welke financiële gevolgen dit heeft. (IPM/HACCP)

Wij gebruiken/leveren alleen biociden die op de Nederlandse markt zijn toegelaten . (zie CTGB) 


Hoe gaan we te werk:

Het is natuurlijk heel belangrijk om te weten van welk plaagdier / ongedierte u last heeft. Wij gaan een grondige inspectie uitvoeren, ter plekke onderzoeken. Wij gaan onderzoeken van welke dieren u last heeft (als dit nog niet bekend is), door bijvoorbeeld de sporen van de beestjes te onderzoeken.  Dan gaan we de bron onderzoeken (waar komen de beestjes vandaan). Wat is de oorzaak dat deze beestjes hier zijn En zijn er veel van deze beestjes.

Wanneer we niet direct kunnen vinden waar de beestjes vandaan komen, kunnen we lijmvallen voor kruipende en vliegende dieren slagvallen voor knaagdieren plaatsen om er zo achter te komen van welke beestjes u last heeft.

Wanneer wij twijfelen om te weten over welk beestjes het gaat kunnen wij dit laten determineren. Dit houdt in dat we het gevonden beestje onderzoeken en vergelijken met een database aan insecten. Komen we er dan nog niet uit, sturen wij het beestje op naar een gespecialiseerd bedrijf welke het beestje gaat determineren.

Als we weten om welke beestjes het gaat gaan we kijken wat we kunnen doen aan de wering / preventie / bestrijding. Wij zullen een advies uitbrengen om maatregelen te treffen.

Wering is het begin van de bestrijding zodat u na de bestrijding geen/minder hinder zult ondervinden van plaagdieren.Wering van plaagdieren houdt in dat je de toegang voor de plaagdieren verspert door maatregelingen te treffen zoals naden, gaten en kieren te dichten, roosters, gaas en/of horren plaatsen, beplanting/begroeiing tegen het gebouw aan te passen.

Deze wering kunt u zelf doen of door ons laten doen zodat het op een vakkundige manier wordt opgepakt.

Na de wering kan er worden bestreden. (vaak is wering afdoende)

Bestrijding wil zeggen het weghalen van de plaagdieren met biociden (bestrijdingsmiddelen). Dit kan op verschillende manieren plaatsvinden: 

-  nat grove druppel

-  nat fijne druppel

-  poeder

-  granulaat

- korrels

- gel

-  blokform

Ook kan bestrijding zonder biociden worden toegepast. We gebruiken lijmvallen voor kruipende en vliegende insecten. Voor knaagdieren hebben we vallen en gebruiken we klemmen voor muizen en ratten en wij maken gebruik van vangkooien.


Het ligt aan de situatie en de diersoort welk soort bestrijding van uw plaagdier gaat plaatsvinden. Denk aan de aanwezigheid van kinderen, dieren, voedsel en of er ontstekingsbronnen in de buurt zijn.