ongedierte

Hoornaar (Vespa Crabro)


Uiterlijk:

 • gele en zwarte dwars tekening op achterlijf, kop, borststuk
 • eerste segment achterlijf roodbruin tot donkerbruin
 • 17 tot 28 mm groot
 • overgang van borststuk naar achterlijk sterk ingesnoerd
 • 2 stevige zijwaarts bewegende kaken met daaronder monddelen
 • doorzichtige vleugels


Leefwijze:

 • eiwit en suikerhoudend voedsel
 • hoornaars leven ook van rupsen en spinnen
 • hoe hoger de luchttemperatuur, des de actiever.
 • een nest wordt gebouwd op een niet-vochtige plaats, altijd bovengronds, doorsnede van 20 tot 35 cm
 • een hoornaarsnest kan in de loop van het jaar uitgroeien tot 4.000 bewoners
 • hoornaars kunnen schadelijk zijn voor bijenhouders


Schade:

De hoornaar is vriendelijker dan de meeste wespensoorten, ze zullen alleen steken als ze bekneld raken of als men ze aanraakt. Een steek is meestal ongevaarlijk behalve als de steek direct in een bloedvat plaatsvindt of als men overgevoelig is voor wespenbeten.