ongedierte


Wespen (Paravespula)Gewone wesp(Paravespula vulgaris)/Duitse wesp(Paravespula gemanica)


Uiterlijk:

  • Karakteristieke gele en zwarte dwars tekening op achterlijf
  • ongeveer 10 tot 15 mm lang


Leefwijze:

  • leven in groepen bij elkaar in een wespennest
  • om een nest te maken knagen ze aan hout, rietmatten enz.
  • wespen voeden zich met eiwithoudend en suikerhoudend voedsel
  • een wespennest wordt slechts 1 seizoen bewoond


Nut:

De gewone en Duitse wesp vangen en consumeren erg veel lastigeen schadelijke insecten (vooral kamervliegen en steekmuggen). een populatie van 400 wespen kan per dag wel 3000 gevangen prooidieren naar het nest brengen.Wespennesten: